โฆษกกรมคุก เผย ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์พักโทษ เหตุยังจำคุกไม่ครบ

โฆษกกรมคุก เผย ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์พักโทษ เหตุยังจำคุกไม่ครบ

View icon 132
วันที่ 18 ก.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
โฆษกกรมคุก เผย ทักษิณ ยังไม่เข้าเกณฑ์พักโทษ เหตุยังจำคุกไม่ครบ คาดพ้นคุก ก.พ.67 ระบุ ราชทัณฑ์จะพิจารณาตามความเห็นแพทย์ หลังอดีตนายกฯ รักษาตัว รพ.ตำรวจครบ 30 วัน

จากกรณีมีกระแสข่าวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ต้องขังเด็ดขาด ดำเนินการยื่นเอกสารต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันนี้ (18 ก.ย.) นายสิทธิ สุธีวงศ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ ยืนยันว่า นายทักษิณ หรือครอบครัว ยังไม่ได้ยื่นขอพักโทษแต่อย่างใด และทางราชทัณฑ์ยังไม่ได้รับทราบการยื่นเอกสารดังกล่าว ส่วนกระบวนการขอพักโทษทางเรือนจำจะเป็นผู้ยื่นเรื่องให้กรมราชทัณฑ์พิจารณา โดยเรือนจำจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของนักโทษรายนั้นๆ ก่อนใน 2 กรณี คือ 1. แบบปกติ นักโทษรายนั้นๆ ต้องโทษจำคุกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของโทษจำคุกที่ได้รับ และ 2. แบบพิเศษ มีเกณฑ์แยกย่อย 3 ข้อ คือ จะต้องเป็นนักโทษที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป, มีภาวะป่วยชราภาพ และต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษจำคุก หรือต้องโทษจำคุกมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งในกรณีของนายทักษิณ สามารถเข้าเกณฑ์ได้ทั้งแบบปกติและแบบพิเศษ เพราะนายทักษิณเองถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปและป่วยร่วมด้วย

สำหรับขั้นตอนแรกในโครงการพักการลงโทษนั้น ทางเรือนจำจะทำหน้าที่สำรวจรายชื่อผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ และพิจารณาจากคุณสมบัติของนักโทษรายนั้นว่าเข้าเกณฑ์แบบปกติหรือแบบพิเศษ ปัจจุบันนายทักษิณได้รับการอภัยลดโทษ เหลือจำคุกเพียง 1 ปี ดังนั้น 1 ใน 3 ก็คือ 4 เดือน แต่ตามกฎหมายมีการระบุว่าหรือ 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ซึ่งหมายความว่า นายทักษิณ จะต้องจำคุกมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน การยื่นมาก่อนก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะยังไม่เข้าเกณฑ์ จึงทำให้กรณีของนายทักษิณ โทษจำคุกจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ห้วงเดือน ก.พ. 67 อย่างไรก็ตาม นายทักษิณจะถูกพิจารณาพร้อมกับผู้ต้องขังเด็ดขาดรายอื่นๆ เนื่องจากทางเรือนจำจะมีการเสนอเรื่องขึ้นมาแล้วจึงจะมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง

“หากนายทักษิณเข้าเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ ทางเรือนจำจะแจ้งไปที่ทนายความของผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่นักโทษจะต้องรู้คุณสมบัติของตัวเอง แล้วก็ต้องเตรียมเอกสาร อีกทั้งจะมีการสัมภาษณ์ เพราะผู้ต้องขังเด็ดขาดแต่ละรายที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเข้าให้การสัมภาษณ์กับทางเรือนจำ เพื่อที่เรือนจำจะดูตัวและสอบถามพูดคุยว่าครบเกณฑ์หรือไม่และยังมีกระบวนการอื่นๆ อีกมาก”

อย่างไรก็ตาม สำหรับนายทักษิณ ซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อใกล้ครบ 30 วัน ทางโรงพยาบาลตำรวจจะต้องส่งผลประเมินเรื่องสุขภาพนายทักษิณมายังเรือนจำ และกรมราชทัณฑ์ก็จะพิจารณาจากความเห็นของแพทย์ ซึ่งอาจไม่ได้มีการประชุมร่วมกับนายแพทย์ใหญ่อย่างเป็นทางการขนาดนั้น ถ้าหากนายทักษิณยังมีอาการไม่ทุเลาดีขึ้น หรือแพทย์มีความเห็นให้มีความจำเป็นจะต้องรับการรักษาเฉพาะทางต่อเนื่อง เรือนจำฯ ก็จะพิจารณาจากความเห็นของแพทย์ดังกล่าว และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็จะอนุญาตให้พักรักษาตัวภายนอกเรือนจำต่อได้