สร้างโรงเรียนต้นแบบ พัฒนาการเรียนรู้ จ.ขอนแก่น

View icon 73
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | 22.35 น.
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - การพัฒนาการศึกษาไทยปัจจุบันถือว่าสำคัญ โดยเฉพาะบุคลากรครู ที่ต้องเสริมทักษะ ให้มีความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยังนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

ที่จังหวัดขอนแก่น มีการประกวดนวัตกรรมของนักเรียน จากโรงเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในโครงการการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู เป็นต้น 

นายชนะ สุ่มมาตย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เห็นว่า เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ที่ได้เห็นนวัตกรรมของนักเรียน ที่นำมาเสนอ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจ รู้ความหมาย และเห็นคุณค่าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง