ใครมีรายได้นอกประเทศ ศึกษาให้ดี “กรมสรรพากร” ปรับปรุงวิธีจัดเก็บภาษีใหม่ เริ่มใช้ 1 ม.ค.67 เป็นต้นไป

ใครมีรายได้นอกประเทศ ศึกษาให้ดี “กรมสรรพากร” ปรับปรุงวิธีจัดเก็บภาษีใหม่ เริ่มใช้ 1 ม.ค.67 เป็นต้นไป

View icon 13.8K
วันที่ 19 ก.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ใครมีรายได้นอกประเทศ ศึกษาให้ดี “กรมสรรพากร” ปรับปรุงวิธีจัดเก็บภาษีใหม่ เริ่มใช้ 1 ม.ค.67 เป็นต้นไป

วันที่ 18ก.ย.66 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การค้า และ การลงทุนในปัจจุบัน  ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ทำให้กรมสรรพากร จำเป็นต้องปรับปรุงการจัดเก็บภาษี ให้เกิดความเป็นธรรมให้มากขึ้น ระหว่างผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ภายใน และ ภายนอกประเทศ ดังนี้

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.161/2566 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นการปรับปรุงวิธีการการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ เนื่องจากหน้าที่การงาน หรือ กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยให้ชัดเจน และ สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษีต่อเมื่อนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย

ทั้งนี้ หากผู้มีเงินได้ถูกเก็บภาษีไว้ในประเทศแหล่งเงินได้แล้ว ผู้มีเงินได้สามารถนำภาษีที่ถูกประเทศแหล่งเงินได้ ที่มีการทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยเก็บไว้ มาใช้เป็นเครดิตภาษีได้  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด