ร.อ. ธรรมนัส ยัน ไม่มีรอยร้าวพรรคร่วมรัฐบาล

View icon 49
วันที่ 19 ก.ย. 2566 | 11.12 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ที่จะมีการระบายสินค้าส่งออกมากขึ้น พร้อมกับให้สัมภาษณ์การทำงานกับพรรคร่วม ว่าไม่มีรอยร้าว แบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยตามเดิม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงปัญหาการแบ่งงานภายในกระทรวง ให้ สองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ ที่เกิดความไม่พอใจ ว่าจะไม่มีการลงนามในคำสั่งใหม่ เบื้องต้นให้ยึดตามเดิม และขอให้ทั้งสองรัฐมนตรี ทำหน้าที่ตามที่มอบหมาย ก่อนที่จะประเมินเป็นรายไตรมาส ซึ่งอาจจะมีการมอบหมายหน่วยงานเพิ่มให้หรือ ลดลงก็ได้

ร้อยเอกธรรมนัส ยืนยันว่า ไม่มีรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและไม่ได้ต้องการจะเอาคืน จากการที่ นายกรัฐมนตรี แบ่งงานในระดับรองนายกรัฐมนตรี ในโควต้าของพรรคเพื่อไทย โดยให้กำกับ กระทรวงเกษตรฯ แทน พรรคพลังประชารัฐ ที่ควรเป็นผู้ดำเนินการ

ส่วนการหารือกับรองผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เบื้องต้นก็จะมีการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งผลักดันให้สินค้าเกษตรมีตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีจำนวนมาก แต่ไม่มีตลาดรองรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง