หมอชลน่าน เซ็นตั้ง หมอก้อย นวลสกุล ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข

หมอชลน่าน เซ็นตั้ง หมอก้อย นวลสกุล ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข

View icon 229
วันที่ 19 ก.ย. 2566 | 17.23 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หมอชลน่าน เซ็นตั้ง “หมอก้อย นวลสกุล” ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข 

วันนี้ (19 ก.ย.66) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 1290/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง นางสาวนวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข

หมอชลน่าน ยังลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1291/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรมว.สาธารณสุขดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายมงคล สมคำ เป็นคณะทำงาน รมว.สาธารณสุข