หมอชลน่าน เซ็นตั้ง หมอก้อย นวลสกุล ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข

หมอชลน่าน เซ็นตั้ง หมอก้อย นวลสกุล ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข

View icon 173
วันที่ 19 ก.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หมอชลน่าน เซ็นตั้ง “หมอก้อย นวลสกุล” ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข 

วันนี้ (19 ก.ย.66) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 1290/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง นางสาวนวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข

หมอชลน่าน ยังลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1291/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรมว.สาธารณสุขดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายมงคล สมคำ เป็นคณะทำงาน รมว.สาธารณสุข