พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2566

View icon 79
วันที่ 19 ก.ย. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยโครงการหลวงมีแผนจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวงผ่านการจัดงานประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และในเดือนสิงหาคม 2567 ที่กรุงเทพมหานคร และเตรียมจัดงานสัมมนานานาชาติในประเทศ กับเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการหลวงโมเดลในงานขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์และเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลก

สำหรับปีงบประมาณ 2566 มีผลงานวิจัยพันธุ์พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอก 23 ชนิด พร้อมวิจัยและขยายพันธุ์เอเดลไวส์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปัจจุบันมี 6,520 ต้น ได้วิเคราะห์สารสำคัญในส่วนใบ ดอก และราก พบสาร 4 กลุ่ม ซึ่งจะศึกษาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบต่อไป รวมทั้งได้นำนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ การขยายเมล็ดพันธุ์และพันธุ์ใหม่สู่การส่งเสริม ปัจจุบันส่งเสริมสู่เกษตรกร 15 ชนิด เช่น ข้าวโพดหวานสองสี และเมลอน นอกจากนี้ ได้ขยายผลเครื่องมือต้นแบบและชีวภัณฑ์ อาทิ เครื่องผสมสารละลายควบคุมสีดอกไฮเดรนเยีย และเครื่องกับดักเเมลงวันผลไม้ ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้นำชาและไม้ผลมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทดสอบจำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่มชาสกัดเย็น และมะม่วงอบแห้ง เพื่อเป็นต้นแบบสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน ดำเนินกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เป้าหมาย ควบคู่การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนชาวเขา สำหรับการพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโครงการหลวง ดำเนินงานผ่านศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมพื้นที่สูง

ข่าวอื่นในหมวด