นายกรัฐมนตรี ย้ำบนเวทีผู้นำโลก มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายกรัฐมนตรี ย้ำบนเวทีผู้นำโลก มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

View icon 386
วันที่ 20 ก.ย. 2566 | 07.22 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีผู้นำโลกวันแรก ประกาศความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ย้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  พร้อมพบภาคธุรกิจรายใหญ่ แนวโน้มสดใสตอบรับลงทุนในไทย

ภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีวันแรก ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่  19 ก.ย 66  เวลา 11.30 น ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบกับ Mr. Larry Fink CEO กลุ่มบริษัท BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการบริหารการเงิน และการลงทุนของโลก เพื่อศึกษาแนวทางการลงทุน ขยายฐานการลงทุนและการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด Clean Energy และลงทุนด้านความยั่งยืน Sustainability Linked Bond  โดยผลการหารือได้รับการตอบรับ มีแนวโน้มที่ดี ที่กลุ่มบริษัทดังกล่าว จะลงทุนที่ไทยเร็วๆ นี้ เพราะมองว่าประเทศไทย และภูมิภาค มีศักยภาพสูง ที่จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้  BlackRock เป็น บริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2023 9.43 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยมีหลายๆ กองทุนใหญ่ๆ ของไทยเช่น ประกันสังคม และ กบข มีการลงทุนผ่านการซื้อหน่วย Exchange Traded Fund (ETF) ของ BlackRock อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ BlackRock เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีแผนที่จะมีการลงทุนในหลายๆ ประเทศทั่วโลก และได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนใน Sustainability Linked Bond ที่จะออกโดยรัฐบาลไทยในปีหน้า

จากนั้น เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ)  นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี ค.ศ. 2023 (Sustainable Development Goals (SDG) Summit 2023) พร้อมกล่าวถ้อยแถลงครั้งแรกบนเวทีผู้นำโลก ยืนยันรัฐบาลไทยให้ความสำคัญที่จะดำเนินการขับเคลื่อน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนกรอบความร่วมมือพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ และสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดสรรแหล่งทรัพยากรและเงินทุน การลดช่องว่างทางการเงิน รวมถึงสรรหานวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ทุกประเทศสามารถรับมือกับความท้าทาย และการร่วมกันขับเคลื่อน SDGs ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยไทยได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายเศรษฐกิจ BCG มาเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลดความยากจนในคนทุกช่วงวัยภายในปี ค.ศ. 2027 สร้างความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิด้านสุขภาพ  2027 นอกจากนี้ไทยพร้อมร่วมมือในการดำเนินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือภายในปี ค.ศ 2030 ด้วย