ญี่ปุ่น ครองอันดับ 1 ผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก

ญี่ปุ่น ครองอันดับ 1 ผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก

View icon 81
วันที่ 21 ก.ย. 2566 | 11.46 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ญี่ปุ่น ครองอันดับ 1 ประเทศที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก  ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากถึงร้อยละ 88.5

วันนี้ (21 ก.ย. 66) รัฐบาลญี่ปุ่น เผยแพร่ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุในประเทศ โดยพบว่า ขณะนี้ประชากรญี่ปุ่นมากกว่า 1 ใน 10 มีอายุมากกว่า 80 ปี ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก อันดับ 2 อิตาลี และอันดับ 3 ฟินแลนด์ เพราะมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี

ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น คาดว่า จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 100 ปี แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 92,139 คน เพิ่มขึ้น 1,612 คน จากปี 2565 ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง ร้อยละ 88.5 ของกลุ่มคนที่อายุยืนยาวมากที่สุดในโลก

โดยประชากรสูงอายุมากกว่า 100 ปี เฉลี่ย 73.74 คน ต่อประชากรญี่ปุ่น 100,000 คน ซึ่งในปี 2565 หญิงชาวญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 87 ปี 9 เดือน ส่วนอายุเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่ 81 ปี 5 เดือน

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเผชิญกับอัตราการเกิดและจำนวนแรงงานที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาเงินทุนสำหรับเงินบำนาญและการดูแลสุขภาพ เนื่องจากความต้องการจากประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น  จำนวนประชากรของญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูช่วง 2523 เป็นต้นมา

เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซา รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนให้ผู้สูงอายุและคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านให้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง แต่นโยบายนี้ได้ผลในระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะในปัจจุบันพบว่ามีแรงงานสูงอายุมากถึง 9,120,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด 19 ปี ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบทางวิกฤตประชากรและเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง