สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานเททองหล่อ พระพุทธเมตตาธรรมาภิบาล

View icon 83
วันที่ 21 ก.ย. 2566 | 20.12 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ "พระพุทธเมตตาธรรมาภิบาล" ซึ่งศาลแรงงานภาค 8 จัดสร้างขึ้น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ หอพระประจำศาลแรงงานภาค 8 แห่งใหม่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทดแทนอาคารที่ทำการเดิม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และเพื่อมอบแก่หน่วยงานสมาชิกศาลยุติธรรม เพื่อสักการะบูชาเป็นสวัสดิมงคล

ในการนี้ เสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ ทรงจารมงคลอักขระบนแผ่นโลหะทอง นาก เงิน ทรงอธิษฐานจิต แล้วทรงหย่อนแผ่นทองคำลงในแบบ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธเมตตาธรรมาภิบาล" พร้อมประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในพระเกตุมาลา อีกทั้งประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม ออป ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง