องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

View icon 77
วันที่ 21 ก.ย. 2566 | 20.14 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 463 ชุด โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอำเภอหล่มเก่า นายอำเภอวิเชียรบุรี นายอำเภอหนองไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมในพิธี โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้น ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จำนวน 5 ชุด ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 และในช่วงระหว่าง วันที่ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า, อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอหนองไผ่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 400 ครัวเรือน เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้เข้าไปช่วยเหลือด้านดำรงชีพ และซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด