ไทยส่ง “พวงเพ็ชร” รมต.หญิงหนึ่งเดียว ร่วมวง “ปลุกอาเซียน รู้เท่าทัน AI สู้ข่าวปลอม”

ไทยส่ง “พวงเพ็ชร” รมต.หญิงหนึ่งเดียว ร่วมวง “ปลุกอาเซียน รู้เท่าทัน AI สู้ข่าวปลอม”

View icon 53
วันที่ 22 ก.ย. 2566 | 16.09 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ไทยส่ง “พวงเพ็ชร” รมต.หญิงหนึ่งเดียว ร่วมวง “ปลุกอาเซียน รู้เท่าทัน AI สู้ข่าวปลอม”

วันนี้ (22 ก.ย.66) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ณ นครดานัง ประเทศเวียดนาม ได้ร่วมส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนามประเทศเจ้าภาพ คือ นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม พร้อมกล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ สร้างและกำหนดเนื้อหาดิจิทัล ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทาย  ประเทศไทย จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน ด้วยแนวคิด 3 I (สามไอ) เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  ได้แก่

1. Informative หรือการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์
2.Intelligent หรือการพัฒนาคนให้มีความฉลาดเท่าทันในการใช้สื่อ
3.Inclusive หรือ การส่งเสริม ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้น

ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งนี้  ได้สนับสนุนปฏิญญาดานัง เรื่อง “สื่อ” จากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียน ที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง”  มีเป้าหมายให้สื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อน ให้พลเมืองอาเซียน มีภูมิรู้ มีความรู้เท่าทัน ทำให้ประชาชนรู้จัก "คิด วิเคราะห์และแยกแยะ" ว่า ข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จ

ทั้งนี้ นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวชื่นชมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย ว่าเป็นรัฐมนตรีหญิงแกร่งหนึ่งเดียวในการประชุมครั้งนี้ และ เชื่อว่าประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างอาเซียนที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัว และ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มากที่สุด