เอลนีโญ ต่อเนื่อง 3 ปี กระทบ 4 เขื่อนหลักภาคกลาง-อาจไม่มีน้ำใช้

View icon 42
วันที่ 25 ก.ย. 2566 | 11.32 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ปรากฏการณ์เอลนีโญ หรือ ภาวะของการแล้ง นานกว่าปกติส่งผลให้ 4 เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก กระทบเต็มๆ 11 จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

4 เขื่อนหลัก ที่จะได้รับผลกระทบแน่ ๆ จากปรากฏการณ์เอลนีโญ อย่าง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคกลางในการทำการเกษตร แต่ปัจจุบันสามารถใช้น้ำได้เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น จากผลกระทบเอลนีโญที่ทำให้ฝนตกในประเทศไทย เหลือเพียงร้อยละ 20 

นี่จึงเป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องจัดการน้ำอย่างรัดกุมมากขึ้น เพราะหากมองภาพรวมทั้ง 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ทั้ง 4 เขื่อนรวมกัน มีนำใช้ได้เพียง 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก หากเดือนกันยายนไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ฝนยังตกมาในปริมาณที่ไม่เพียงพอ เกษตรกรอาจได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้น

วันนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ลงพื้นที่สำรวจ ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจุดที่น่าเป็นห่วง และกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปช่วงเที่ยงนี้ คือ เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา บริเวณท้ายเขื่อนพบว่าวันนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 9.0 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และห่างจากระดับตลิ่ง ที่อยู่ 15.20 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งแนวทางหลังจากนี้ จะเร่งประชุมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ส่วนในช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 16 หน่วยงาน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อบูรณาการวางแผนและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ในพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคง