เปิดแล้ว! รับสมัครชายไทยฝึกงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี พร้อมที่พักฟรี หอบเงินล้านกลับบ้าน เช็กเงื่อนไขที่นี่

เปิดแล้ว! รับสมัครชายไทยฝึกงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี พร้อมที่พักฟรี หอบเงินล้านกลับบ้าน เช็กเงื่อนไขที่นี่

View icon 689
วันที่ 26 ก.ย. 2566 | 14.21 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เปิดแล้ว! รับสมัครชายไทยฝึกงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี พร้อมที่พักฟรี หอบเงินล้านกลับบ้าน เช็กเงื่อนไขที่นี่

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 6 สมัครทางออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 26 ก.ย.66 กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 6 (เพศชาย) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 18 - 29 กันยายน 2566

โดยองค์กร IM Japan จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,509 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่น หรือประมาณเดือนละ 53,000 บาท เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 146,317 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 กันยายน 2566)

สำหรับการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานฯ สูงสุด 3 ปี (36 เดือน) ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อแบบ งานกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานแปรรูปเหล็ก งานชุบโลหะ งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจัก งานแปรรูปอาหาร งานนั่งร้าน งานก่อสร้างโครงเหล็ก งานทำระบบกันซึม งานเดินท่อ เป็นต้น

โดยจะมีการสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook : IMthailand หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร 02-245-9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1506 กด 2


 
ภาพจาก © lkunl - stock.adobe.com