"เศรษฐา" ผูกผ้าขาวม้า ควง "ชาดา" เยี่ยมชม "OTOP Midyear 2023"

"เศรษฐา" ผูกผ้าขาวม้า ควง "ชาดา" เยี่ยมชม "OTOP Midyear 2023"

View icon 112
วันที่ 27 ก.ย. 2566 | 13.33 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
"เศรษฐา" ผูกผ้าขาวม้า ควง "ชาดา" เยี่ยมชม "OTOP Midyear 2023" 

เช้าวันนี้ (27 ก.ย. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินเยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2023 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ภายใต้แนวคิด ที่สุดแห่งภูมิปัญญารังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย ตามนโยบายส่งเสริม Soft Power ของรัฐบาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นหนึ่งในต้นทุนของพลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย 

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบริเวณงาน OTOP Midyear 2023 ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “พระราชกรณียกิจด้านการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

จากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในงาน เช่น ผ้าไทยใส่ให้สนุก First Lady (ผลิตภัณฑ์ผ้า) รวมทั้งชมศิลปิน OTOP สาธิตการทอผ้า การทำเปลือกไข่วิจิตรศิลป์และการทำเบญจรงค์ ตลอดจนชมกิจกรรม OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา เช่น ร้านพึ่งพาโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย OTOP Online OTOP ขึ้นเครื่อง OTOP Premium Young OTOP ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า เครื่องประดับ ของใช้และสมุนไพร และ OTOP ชวนชิม เป็นต้น

ทั้งนี้ ระหว่างนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต่าง ๆ ภายในงาน ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขา ได้ทดลองเทคนิคการเขียนเทียนลงบนผ้าใยกัญชง โดยเขียนชื่อและนามสกุลของนายกรัฐมนตรีลงบนผ้าดังกล่าวด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน OTOP Midyear 2023 ประกอบด้วย 1) โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปกว่า 1,200 บูธ 3) โซน OTOP ชวนชิมมากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ 4) โซน OTOP Trader ประเทศไทย และ OTOP Trader จังหวัด ได้แก่ โซนท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ในชุมชน OTOP นวัตวิถี เป็นการจัดแสดงความสำเร็จในชุมชน OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP ศิลปิน จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปินโอทอปที่อนุรักษ์และสืบทอดไว้ซึ่งภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่จัดแสดงผ้าประเภทต่าง ๆ ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าที่มีดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย และการจัดแสดงนิทรรศการเส้นไหมและจำหน่ายเส้นไหม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมจากดาราศิลปินมากมาย