ป.ป.ช.มองรางวัล กกต. หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส

ป.ป.ช.มองรางวัล กกต. หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส

View icon 76
วันที่ 27 ก.ย. 2566 | 19.53 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ป.ป.ช.มองรางวัล กกต. เป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านการประเมินด้วยผลคะแนน 89.19 มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น 17.84 คิดเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

651425d565a852.07394213.jpg


จึงทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพัฒนาการสูงสุดในประเภทกลุ่มหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานรัฐสภา

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะนำไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ อำนวยความสะดวกต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานต่อไป.

651425d590f2f8.47088079.jpg