สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 1-18 ตุลาคม 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน สมาธิเสบียงบุญ

View icon 74
วันที่ 28 ก.ย. 2566 | 20.11 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 และเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน "สมาธิเสบียงบุญ" บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

ข่าวอื่นในหมวด