รมว.แรงงาน ย้ำนโยบาย สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน กว่า 24 ล้านคน

รมว.แรงงาน ย้ำนโยบาย สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน กว่า 24 ล้านคน

View icon 839
วันที่ 29 ก.ย. 2566 | 18.03 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
รมว.แรงงาน มอบนโยบาย สปส. เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน ดันแพ็กเกจพรีเมียม ไมโครไฟแนนซ์ ลดหนี้เติมทุน
 
วันนี้ (29 ก.ย.66) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม พร้อมมอบนโยบายให้พิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ การให้ผู้ประกันตน เข้าถึงสถานพยาบาลให้มากขึ้น รวมไปถึงเรื่อง Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุข เพื่อพัฒนาและยกระดับให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สร้างหลักประกันชีวิตแก่ผู้ใช้แรงงาน ในระบบกองทุนประกันสังคม กว่า 24 ล้านคนทั่วประเทศ

สำหรับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมในปีงบประมาณ 2567 มีดังนี้

1. Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุข เพื่อพัฒนาและยกระดับให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
2. กองทุนมั่นคง แรงงานมั่งคั่ง ประกันสังคมยั่งยืน โดยต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความยั่งยืน
3. Best e-Service ประกันสังคมยุคใหม่ สร้างความมั่นคง เพิ่มความมั่นใจ ยกระดับการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม ผ่าน e-Service โดยการนำระบบ e-Claim มาใช้ในการให้บริการเบิก-จ่ายเงิน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน

4. สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการทางการแพทย์ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนโดยผู้ประกันตนต้องได้รับการบริการทางด้านสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
6. จัดทำสิทธิประโยชน์ Package Premium สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 เช่น เพิ่มสิทธิกรณีเจ็บป่วย ชดเชยรายได้ตามค่าแรงขั้นต่ำ ค่าตอบแทนกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยอาจยกระดับให้เท่ากับผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งการจูงใจให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง