นิด้าโพล เผย คนไทยไม่อยากมีลูกเพราะไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่าย

นิด้าโพล เผย คนไทยไม่อยากมีลูกเพราะไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่าย

View icon 3.5K
วันที่ 1 ต.ค. 2566 | 11.22 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นิด้าโพล เผย ผลสำรวจสาเหตุคนไทยไม่อยากมีลูก เพราะไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก และเป็นห่วงว่าลูกเราจะอยู่อย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “มีลูกกันเถอะน่า” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการมีลูกในปัจจุบัน

จากการสำรวจเมื่อถามถึงสถานะการแต่งงานและการมีลูก พบว่า 

ร้อยละ 29.39 - เป็นโสดและไม่มีแฟน
ร้อยละ 26.57 -  แต่งงานจดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว
ร้อยละ 20.92  - เป็นโสดแต่มีแฟนแล้ว
ร้อยละ 10.99 - แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว
ร้อยละ 4.58  - แต่งงานจดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูก
ร้อยละ 2.52  - เป็นแม่หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยว (หม้ายที่มีลูกแล้ว โสดและมีลูกแล้ว)
ร้อยละ 1.98  - แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูก และมีคู่ครอง (อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน) และมีลูกแล้ว ในสัดส่วนที่เท่ากัน
ร้อยละ 1.07  - มีคู่ครอง (อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน) แต่ไม่มีลูก


เมื่อสอบถามผู้ที่ยังไม่มีลูก (จำนวน 759 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับการอยากมีลูก พบว่า
ร้อยละ 53.89 - อยากมี
ร้อยละ 44.00 -ไม่อยากมี
ร้อยละ 2.11   - ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อสอบถามผู้ที่ไม่อยากมีลูก (จำนวน 334 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่อยากมีลูก พบว่า

ร้อยละ 38.32 ระบุว่า ไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก และเป็นห่วงว่าลูกเราจะอยู่อย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบันในสัดส่วนที่เท่ากัน
ร้อยละ 37.72 ระบุว่า ไม่อยากมีภาระต้องดูแลลูก
ร้อยละ 33.23 ต้องการชีวิตอิสระ
ร้อยละ 17.66 ระบุว่า กลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดี
ร้อยละ 13.77 ระบุว่า อยากให้ความสำคัญกับงานมากกว่า
ร้อยละ 5.39 ระบุว่า สุขภาพตนเองหรือคู่ครองไม่ค่อยดี
ร้อยละ 2.10 ระบุว่า กลัวพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์จะไม่ดี ทำให้ลูกที่เกิดมาไม่ดีไปด้วย และ
ร้อยละ 0.90 ระบุว่า  กลัวกรรมตามสนองเนื่องจากเคยทำไม่ดีไว้กับพ่อ แม่

ส่วนความกังวลต่อจำนวนเด็กเกิดใหม่ในอนาคตว่าจะมีน้อยมาก พบว่าร้อยละ 50.53 ระบุว่า ไม่กังวลเลย ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงมาตรการที่รัฐควรสนับสนุนเพื่อให้คนไทยมีลูก ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.19 อยากให้ภาครัฐฯ  สนับสนุนการศึกษาฟรีในประเทศจนถึงขั้นสูงสุดสำหรับคนมีลูก รองลงมาคืออยากให้ รัฐอุดหนุนค่าเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุ 15 ปี หรือ ลดภาษีเงินได้สำหรับคนมีลูก, เพิ่มวันลาให้แม่และพ่อในการเลี้ยงดูลูก, มีเงินรางวัลจูงใจที่สูงสำหรับเด็กแรกเกิด ,อุดหนุนทางการเงินแม่ พ่อเลี้ยงเดี่ยว ,พัฒนาและอุดหนุนการเงินศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก, มีบริการฟรี ศูนย์ผู้มีบุตรยาก, เพิ่มภาษีเงินได้สำหรับคนไม่มีลูก, รัฐเปิดช่องทางในการอุ้มบุญมากขึ้น,รัฐมีหน่วยงานจัดหาคู่ให้กับคนไทย

6518f6ed290849.76747591.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง