รมว.ศธ. สั่งเปิดศูนย์ Fix it center บรรเทาความเดือนร้อน ห่วง รร. ภาคเหนือ-อีสาน ถูกน้ำท่วม

รมว.ศธ. สั่งเปิดศูนย์ Fix it center บรรเทาความเดือนร้อน ห่วง รร. ภาคเหนือ-อีสาน ถูกน้ำท่วม

View icon 30
วันที่ 1 ต.ค. 2566 | 18.21 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
รมว.เพิ่มพูน ห่วงโรงเรียนในภาคเหนือ-อีสาน ถูกน้ำท่วมหลาก สั่ง ผอ.รายงานความเสียหายต่อ ศธจ.-สพท. พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ Fix it center บรรเทาความเดือนร้อนประชาชน

วันนี้ (1 ตุลาคม 2566) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงข้อห่วงใยของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ซึ่งในหลายพื้นที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มสูงและรุนแรงขึ้น เช่น อำเภอเกาะคา ลำปาง, อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร, อำเภอเมือง เลย, อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร และอาจจะขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า รมว.ศธ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอให้ช่วยกันติดตามข่าวสารจากทางราชการ หากสถานศึกษาใดที่ประสบภัย ขอให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ทันที

"ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเกิดน้ำท่วมขังหรือได้รับผลกระทบ ให้เร่งสำรวจความเสียหายและรายงานมายังสำนักงานศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

ขณะเดียวกันขอให้สถานศึกษาในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือสถานศึกษาและประชาชน เช่น ศูนย์ Fix it Center จิตอาสา (สอศ.) ในการขนย้ายสิ่งของ การตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมถึง การจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาหารกล่อง น้ำดื่ม เพื่อร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างเร่งด่วน

ในกรณีจังหวัดลำปาง ขณะนี้ รมว.ศธ.ได้สั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เร่งสำรวจความเสียหายของอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด ศธ. (สพฐ. สอศ. สกร. สช.) โดยให้สถานศึกษารายงานข้อมูลมาที่ศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา สป. และศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เพื่อจะได้ประมาณการในการเสนอของบประมาณซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต่อไป" โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง