เฝ้าระวังบ่อขยะ-ระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

View icon 20
วันที่ 3 ต.ค. 2566 | 14.05 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - กรมควบคุมมลพิษ เฝ้าระวังบ่อขยะ และระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ล่าสุด ทำหนังสือแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยใกล้บ่อขยะ ต้องระวังอันตรายจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน พร้อมส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งเตือนอันตรายจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง