อย่าเข้าใจผิด ชุดตรวจโควิดหมดอายุใช้ตรวจไม่ได้ให้ทิ้งไปเลย

อย่าเข้าใจผิด ชุดตรวจโควิดหมดอายุใช้ตรวจไม่ได้ให้ทิ้งไปเลย

View icon 47
วันที่ 3 ต.ค. 2566 | 13.53 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ย. แจงอย่าเข้าใจผิด ไม่มีการขยายวันหมดอายุข้างกล่องชุดตรวจโควิด หากพบว่าหมออายุแล้วอย่านำมาใช้ อาจได้ผลตรวจคลาดเคลื่อน 

กรณีที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (US FDA) ได้ขยายวันหมดอายุของชุดตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก US FDA โดยระยะเวลาที่ขยายออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นการผลิต (Lot number) ของชุดตรวจที่ระบุไว้บนกล่อง นั้น

วันนี้ (3 ต.ค.66)  เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ รวมถึงชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศ จะกำหนดให้ผู้ผลิตแสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไปใช้ การขยายวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องยื่นข้อมูลการศึกษาความคงตัว (Stability test) เพื่อใช้กำหนดอายุการใช้งานหรือวันหมดอายุ (Shelf-life หรือ Expired date) ที่ต้องการขยายจากเดิมนั้นก่อนที่จะมีการให้คำแนะนำในการขยายวันหมดอายุ

สำหรับชุดตรวจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยที่ผู้ผลิตมีข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมว่า สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจะต้องดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อย. เพื่อพิจารณาข้อมูลว่ามีความสอดคล้องกับวันหมดอายุที่จะขยายเพิ่มหรือไม่ หากข้อมูลสอดคล้อง อย. จะอนุมัติให้ปรับข้อมูลวันหมดอายุที่แสดงบนฉลาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้ศึกษาพิจารณาอย่างชัดเจน โดยประชาชนห้ามใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการพิจารณาอายุการใช้งาน ซึ่งเสี่ยงต่อการนำชุดตรวจที่เสื่อมสภาพไปใช้

“การใช้งานชุดตรวจทางการแพทย์ต่าง ๆ ควรได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการเลือกใช้และการแปลผล เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งลดโอกาสคลาดเคลื่อนในการแปลผลการทดสอบอีกด้วย” รองเลขาฯอย.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง