เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ผ่าตัดด่วน 5 โรค ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ผ่าตัดด่วน 5 โรค ไม่ต้องสำรองจ่าย

View icon 189
วันที่ 9 ต.ค. 2566 | 13.49 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
รมว.แรงงาน เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ผ่าตัดด่วน ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่ต้องสำรองจ่าย 5 กลุ่มโรค หัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง นิ่วในไตและถุงน้ำดี ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก/รังไข่

วันนี้ (9 ต.ค.66) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ระหว่างสำนักงานประกันสังคมและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงทั้ง 74 แห่ง

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า การเจ็บป่วยของผู้ประกันตนที่มีความจำเป็น ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการในสถานพยาบาลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สำนักงานประกันสังคมจึงพิจารณาสถานพยาบาลเข้าร่วมเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษามากขึ้นรวมเพิ่มสถานพยาบาลทั้งหมดเป็น 74 แห่งทั่วประเทศ

โครงการ SSO 515 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษา ด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคนิ่วในไตและถุงน้ำดี การผ่าตัดมะเร็งเต้านม  และการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่ จะทำให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอย ลดภาวะแทรกซ้อน ไม่ให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง ช่วยลดระยะเวลาในการพักฟื้น ส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่ได้ร่วมกับสถานพยาล ตั้งวันที่ 1 ม.ค.- 30 ก.ย.66 มีผู้ประกันตน ป่วยเข้ารับการทำหัตถการแล้ว จำนวน 8,620 คน ซึ่งจากการประเมินผลพบว่าผู้ประกันตนมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการรักษาเป็นไปตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยไม่มีอัตราการเสียชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง