สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" พุทธศักราช 2566

View icon 107
วันที่ 14 ต.ค. 2566 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" พุทธศักราช 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 สามารถถวายสักการะได้ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้ให้แก่ประชาชน สำหรับถวายสักการะ พระบรมรูปฯ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง