เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ปี 2566-2567

View icon 79
วันที่ 23 ต.ค. 2566 | 22.34 น.
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - กระทรวงพาณิชย์ เร่งปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม ชดเชยกิโลกรัมละ 2 บาท ตั้งเป้าหมาย 200,000 ตัน เพื่อเร่งระบายสต็อกส่วนเกิน และรักษาสมดุลปาล์มทั้งระบบ

เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ปี 2566-2567
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ปี 2566-2567 โดยช่วยเหลือค่าบริหารจัดการเพื่อระบายสต็อกส่วนเกิน กิโลกรัมละ 2 บาท โดยตั้งเป้าหมายไว้ 200,000 ตัน และจะขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในวงเงิน 412 ล้านบาท จากงบกลาง

คณะอนุกรรมการฯ ยังให้ความสำคัญกับการทำปาล์มคุณภาพ โดยเร่งผลักดันมาตรการกำหนดให้ลานเทต้องไม่มีตะแกรงหรืออุปกรณ์ในการแยกลูกร่วง ซึ่งลูกร่วงที่นำไปจำหน่าย จะเป็นเฉพาะลูกร่วงที่หลุดตามธรรมชาติ จะให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี ซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มทั้งระบบของไทยเพิ่มสูงขึ้น

ยกระดับงานชั่งตวงวัด เสริมสร้างความโปร่งใส 
การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 58 โดยได้โชว์วิสัยทัศน์เสนอแผนงานความร่วมมือด้านชั่งตวงวัดในรูปแบบของปฏิญญาเชียงใหม่ว่าด้วยการพัฒนาระบบงานชั่งตวงวัดที่ก้าวหน้า และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกจำนวนมาก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า ไทยยังได้นำเครื่องชั่งตวงวัดแบบต่าง ๆ มาใช้ เช่น การคัดขนาดลำไย ซึ่งเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่กรมการค้าภายใน ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาขึ้นมา ซึ่งได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก จากนี้จะเตรียมขับเคลื่อน Soft Power ของไทย ทั้งอาหารเลิศรส และวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้ต่างชาติได้รับรู้ เพื่อต่อยอดด้านเศรษฐกิจต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง