สัปดาห์ล่าสุด พบตัวเลขนักท่องเที่ยว ทะลุเข้าไทยเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10 สร้างรายได้สะสมรวมกว่า 9 เเสนล้านบาท

สัปดาห์ล่าสุด พบตัวเลขนักท่องเที่ยว ทะลุเข้าไทยเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10 สร้างรายได้สะสมรวมกว่า 9 เเสนล้านบาท

View icon 72
วันที่ 8 พ.ย. 2566 | 15.59 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
รัฐบาล เผย สัปดาห์ที่ผ่านมา มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 557,554 คน มาจาก มาเลเซีย จีน รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ มากสุดตามลำดับ ผลจากการเพิ่มเที่ยวบิน และมาตรการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

วันนี้ (8 พ.ย.66)นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.75 หรือ 32,053 คน และนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวเลขในช่วงเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย.66

จากการคาดการณ์ของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ (30 ต.ค. – 5 พ.ย.66) จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลปรากฏว่า สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยสอดคล้องกับการประเมินดังกล่าว โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 557,554 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 66) เพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 10.26 หรือเพิ่มขึ้น 51,882 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมทั้งสิ้นกว่า 954,239 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จีน รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ตามลำดับ

โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของเที่ยวบินจากยุโรป และภูมิภาคเอเชียตะวันออก การมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลดิวาลีของอินเดีย รวมทั้งสะท้อนผลสำเร็จจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งการยกเลิกบัตร ตม.6 ณ ด่านสะเดา เป็นการชั่วคราว การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือ Visa Free ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง