จับตาศาล รธน. นัดวันชี้ชะตา พิธา-ก้าวไกล หรือไม่

View icon 46
วันที่ 15 พ.ย. 2566 | 07.15 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - วันนี้ต้องจับตากการประชุมศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีนัดพิจารณาต่อเนื่องปม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ถือหุ้นสื่อ และเรื่องพรรคก้าวไกลมีนโยบายแก้ไขมาตรา 112 ว่าจะถกกันจบ จนสามารถกำหนดวันชี้ขาดได้หรือไม่

09.30 น.วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมประจำสัปดาห์ตามปกติ โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ การนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไอทีวี จำกัด มหาชน 

คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้อง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม และ นายพิธา ได้ยื่นขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตตามคำขอ

โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินกระบวนพิจารณามาแล้ว 11 ครั้ง เรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานจำนวน 12 ราย

รวมทั้งคดีที่ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความของพระพุทธะอิสระ ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ขณะนั้น ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 และ พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิ หรือ เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ 

โดยคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม และดำเนินกระบวนพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานมาแล้ว 37 ครั้ง และผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีระบุพยานบุคคลฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม

มีรายงานว่า การประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันนี้ เป็นการนัดประชุมเพื่อวางแนวทาง และหลักเกณฑ์ของการพิจารณาคดีเท่านั้น ยังไม่ได้นัดลงมติ หรือ วินิจฉัยคดี ส่วนจะมีการเรียกพยานเอกสารเพิ่มเติม หรือ ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานเพื่อประกอบการพิจารณาคดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าเอกสารและข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่และหากครบถ้วน เพียงพอที่จะกำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติหรือไม่ วันนี้จึงเป็นวันที่พรรคก้าวไกลต้องลุ้นว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดวันชี้ขาดทั้งสองคดีออกมาเลยหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง