266 คนไทยในเล้าก์ก่ายเตรียมกลับไทย คาดถึงเที่ยงคืนนี้

266 คนไทยในเล้าก์ก่ายเตรียมกลับไทย คาดถึงเที่ยงคืนนี้

วันที่ 19 พ.ย. 2566 | 17.46 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
266 คนไทย ได้รับความช่วยเหลือออกจากเล้าก์ก่าย เข้าสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน คาดถึงไทยเที่ยงคืนวันนี้ ด้วยเที่ยวบินเหมาลำ 2 ลำ

19 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าความพยายามเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยจากเมืองเล้าก์ก่าย ในประเทศเมียนมา ว่า ทางการเมียนมาได้ช่วยส่งคนไทยจากเมืองเล้าก์ก่าย จำนวน 266 คน ไปยังชายแดนประเทศจีนแล้วในวันนี้ และทางการจีนได้อนุญาตให้กลุ่มคนดังกล่าวข้ามชายแดนเข้าไปยังจีนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำ 2 ลำ โดยสายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินไลออน แอร์ เพื่อนำคนไทยกลุ่มนี้เดินทางจากนครคุนหมิงของจีน กลับสู่ประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลาประมาณ 22.00 น. และเวลาประมาณ 24.00 น.ของวันนี้ และเมื่อเครื่องบินอพยพคนไทยทั้ง 2 ลำ เดินทางถึงไทยแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการตรวจคนเข้าเมือง และคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ และผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนทำให้การช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลจีนในการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นทาง และระหว่างทางการอพยพ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ได้รับความร่วมมือจากทางการเมียนมาและมูลนิธิอิมมานูเอล ในการช่วยดูแลคนไทยด้านอาหาร น้ำและเครื่องนุ่งห่ม ระหว่างรอการอพยพที่เมืองเล้าก์ก่าย  ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นในด้านการเส้นทางการบิน และการตรวจคนเข้าเมือง จนประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตลอดจนการช่วยเหลือคนชาติของมิตรประเทศ
อาทิ ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ ออกมาด้วย 

อย่างไรก็ตาม นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เร่งติดตามช่วยเหลือคนไทยที่อาจยังหลงเหลืออยู่โดยเร็วต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง