เอกชน ยื่นสมุดปกขาว ชี้ทางฟื้นเศรษฐกิจไทย

View icon 38
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 05.22 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ภาคเอกชนรวบรวมข้อเสนอแนะฟื้นเศรษฐกิจไทย จัดทำเป็นสมุดปกขาว นำเสนอนายกรัฐมนตรี หนึ่งในนั้นคือ ขอให้รัฐบาลเร่งกระตุ้นดึงคนเก่ง ๆ ในต่างประเทศมาอาศัย หรือ ทำงานในประเทศไทย

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 90 ปี หอการค้าไทย โดยภาคเอกชน ได้รวบรวมประเด็น และข้อเสนอแนะ จัดทำเป็น "สมุดปกขาว" เสนอต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

สาระสำคัญ อาทิ ข้อเสนอให้ภาครัฐเร่งดึงดูดคนต่างชาติที่เก่ง ๆ ให้เข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งแนะรัฐสนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัว ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาหนี้ ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัด เป็นเมืองหลัก เพื่อยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ำโดยรัฐบาลอำนวยความสะดวกเรื่องวีซา และมาตรการทางภาษี มาตรการพำนักอยู่อาศัยที่เหมาะสม ซึ่งในส่วนของหอการค้าไทยได้ดำเนินการไปแล้ว ด้วยการนำคนเก่งจากทั่วโลกและรู้จริงในด้านต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในประเทศไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในเวทีโลก

ขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ และพูดถึงแผนเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต บอกว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเตรียมสคริปต์ให้พูดแต่ก็ยังไม่โดนใจมาก เพราะเพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา มีโอกาสได้พบกับผู้นำและนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก จึงจะนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้หารือในระดับนานาชาติมาพูดคุยกับสภาหอการค้าในวันนี้ โดยบอกว่า เศรษฐกิจไทยอยู่ในขั้นวิกฤต รัฐบาลอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ และจะต้องทำให้ได้ ซึ่งจากที่ได้เดินทางไปหลายประเทศ เป็นที่ประจักษ์ว่า ประเทศไทยเป็นที่ต้องการของทั่วโลก 

นอกจากเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต ที่นายกรัฐมนตรีพุ่งเป้าเดินหน้าให้เกิดขึ้น ภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วย ซึ่งท่านนายกฯ เอง ยกเรื่องการแก้ปัญหาหนี้เป็นวาระแห่งชาติ