นายกฯ ยินดีรับฟังเสียงค้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

View icon 10
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 07.12 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - อีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเน้นในเวทีนี้ การเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต โดยบอกรัฐบาลคลอดนโยบายลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สนับสนุนการท่องเที่ยว และเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิต ซึ่งกว่าจะเห็นผลทางเศรษฐกิจต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้น จึงต้องการวิธีใหม่ ๆ มากระตุ้นเศรษฐกิจ หลังเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤต 10 ปีที่ผ่านมา เติบโตแค่เพียง 1.8% เมื่อเทียบกับหลายประเทศคู่แข่งในอาเซียน 

ก็ต้องบอกว่า นายกฯ ย้ำอีกครั้งแล้วว่า เศรษฐกิจไทยวิกฤต จึงต้องหาเครื่องมือใหม่ ซึ่งรวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตฯ เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจประชาชนกว่า 50% ไม่เห็นด้วย รัฐบาลกู้เงิน 5 แสนล้านบาท ดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต
เรื่องนี้ก็มีผลโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ที่สำรวจเรื่อง "OK ไหม กับ นายกฯ สรุปเอง เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท" ในกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,300 คน ทั่วประเทศ

โดยเฉพาะคำถามที่ว่าแหล่งที่มาของงบประมาณ ที่ต้องออก พ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท และงบประมาณประจำปีอีก 100,000 ล้านบาท กลุ่มตัวอย่างเกือบ 51 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย มีเพียงกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ ที่เห็นด้วย

และเมื่อดู "คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์" ได้รับเงินดิจิทัลฯ 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างเกือบ 66 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่เห็นด้วย รวมทั้งประชาชนเกือบ 35 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ให้ใช้เงินซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น