ด่วน! ไทย เรียกร้อง ปล่อยตัวประกันจากเหตุสู้รบที่อิสราเอล โดยไม่มีเงื่อนไข

ด่วน! ไทย เรียกร้อง ปล่อยตัวประกันจากเหตุสู้รบที่อิสราเอล โดยไม่มีเงื่อนไข

View icon 45
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 08.08 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
แถลงการณ์ กระทรวงการต่างประเทศ เรียกร้อง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งการสู้รบในอิสราเอล ยุติการกระทำที่มุ่งร้ายต่อกัน ปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ดูแลความปลอดภัยและปฏิบัติต่อตัวประกันอย่างมีมนุษยธรรม และให้ตัวประกันสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้

วันนี้ (20 พ.ย.66) กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ ระบุ

"ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความรุนแรงและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อพลเรือนในกาซา
ประเทศไทยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้ยุติการกระทำที่มุ่งร้ายต่อกัน ปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือน ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเคารพต่อสถานะของโรงพยาบาลที่ต้องได้รับการคุ้มครอง

ประเทศไทย เรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข รวมถึงตัวประกันชาวไทย และเรียกร้องให้ดูแลความปลอดภัยและปฏิบัติต่อตัวประกันอย่างมีมนุษยธรรม และให้ตัวประกันสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้

ประเทศไทย เรียกร้องให้มีการจัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมเพื่อให้สามารถขนส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากประเทศและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติได้อย่างปลอดภัยและไม่ถูกขัดขวาง

ในการนี้ ประเทศไทยยินดีต่อการรับรองข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2712 (ค.ศ. 2023) ซึ่งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงชั่วคราวอย่างเร่งด่วน การขยายระเบียงมนุษยธรรม ในกาซาในช่วงเวลาที่เพียงพอ การปล่อยตัวประกันทั้งหมดทันทีและโดยไม่มีเงื่อนไข และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดขัดขวางการเข้าถึงบริการที่จำเป็นและความช่วยเหลือของพลเรือน นอกจากนั้น ประเทศไทยสนับสนุนให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีบทบาทมากขึ้นในการป้องกันไม่ให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมแพร่ขยายเป็นวงกว้าง

ประเทศไทยสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ เพื่อบรรลุแนวทางสองรัฐ ที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและข้อมติสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง"