ลอยกระทง ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

ลอยกระทง ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

View icon 74
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 11.18 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รณรงค์ให้ประชาชนใช้กระทง 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง เลือกใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติ ร่วมกันคัดแยกขยะ และรักษาความสะอาด

วันนี้ (20 พ.ย.66) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการรณรงค์ และรักษาความสะอาด ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566  ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พ.ย.66 นี้ ภายใต้แนวคิด "ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" เนื่องจาก คาดว่าจะมีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากขยะกระทง ในแม่น้ำลำคลอง และขยะจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และย่อยสลายไม่ได้ หากถูกเก็บออกจากแหล่งน้ำล่าช้าก็จะส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย

โดยทุกท้องถิ่น ต้องดำเนินการ

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้กระทง 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะเลือกใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ ย่อยสลายง่าย
2.  จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่จัดงานให้เพียงพอ เพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน และนำไปกำจัด
3. จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขยะกระทงที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำลำคลอง ไม่ให้กีดขวางการสัญจร และลดปัญหามลภาวะทางน้ำ
4. ขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสถานที่จัดงาน และคัดแยกขยะ
5. สนับสนุนให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกันรณรงค์ใช้กระทง 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง เลือกใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติ ร่วมกันคัดแยกขยะ และรักษาความสะอาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง