รับมือ PM2.5 เฝ้าระวังจุดเสี่ยงสูง

รับมือ PM2.5 เฝ้าระวังจุดเสี่ยงสูง

วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 11.47 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (20 พ.ย. 66) นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และโฆษก กทม. เปิดเผยว่า หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวปี 2566 แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.66 ทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก และกรมควบคุมมลพิษได้คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.66 พื้นที่ กทม.มีแนวโน้มที่ปริมาณ PM2.5 จะปรับระดับสูงขึ้น เนื่องจากเพดานอากาศต่ำและความเร็วลมลดลง

สำหรับในปีนี้ กทม.ได้ทำ Risk map นำข้อมูลจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด PM2.5 ลงในแผนที่ทั้งหมด เช่น โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง อู่พ่นสีรถ เพื่อระบุพิกัดสถานที่ตั้ง รวมถึงเพื่อให้สามารถตรวจสอบผลการดำเนินการ ประกอบกิจการ ทำให้ กทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมแหล่งกำเนิดได้อย่างละเอียดแบบ realtime มากขึ้น

อีกทั้ง กทม.ได้การปรับปรุงแอปพลิเคชัน AIR BKK ให้สามารถพยากรณ์ได้แม่นยำขึ้น และพยากรณ์ล่วงหน้าได้ 3 วัน เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการ์สามารถวางแผนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน หรือหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากในบางมิติจะมีปัจจัยที่ก่อให้เกิด PM2.5 ที่ควบคุมได้ยาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง