ก.มหาดไทย แก้จนทั้งชาตินี้ ยาวไปชาติหน้า

View icon 18
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 11.15 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วางเป้าหมายยาว ๆ แก้ความยากจน ทั้งชาตินี้ และชาติหน้า เริ่มจากการเติมเต็มปัจจัย 4 และเพิ่มปัจจัยที่ 5 คือการศึกษา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ซึ่งนโยบายแก้จนถือเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ยังไม่มีรัฐบาลไหนไม่พูดถึง ต้องแก้ให้ได้ อย่าให้เป็นปัญหาถาวรของประเทศ และเป็นภารกิจแรกที่อยากจะทำ ซึ่งมองว่า ปัจจัย 4 ถือว่าการเติมเต็มทำให้พื้นฐานของประชาชนดีขึ้น ส่วนปัจจัยที่ 5 คือการศึกษา ไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อประกอบอาชีพอื่น แต่เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการดำรงชีวิต ได้รับประสบการณ์เพื่อให้คิดได้ แก้ไขปัญหาได้ ที่สำคัญสังคมผู้สูงอายุตอนนี้ ระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น เพิ่มมาตรฐานรักษาฟรี และป้องกันฟรี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย พร้อมสนับสนุนภารกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ด้วยการสนับสนุนสวัสดิการเพื่อดำรงชีวิตของประชาชน เปิดโอกาสการศึกษาสร้างโอกาสสร้างรายได้จากนวัตกรรม และเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทในสังคม หากเราต่อจิ๊กซอว์เหล่านี้ถูกต้อง เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมกับพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับพันธกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง