โจ ไบเดน ไถ่ชีวิตไก่งวง ในวันขอบคุณพระเจ้า

View icon 53
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 04.23 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - โจ ไบเดน ไถ่ชีวิตไก่งวง ในวันขอบคุณพระเจ้า