ช่อง 7HD จับมือมิวเซียมสยาม ร่วมพัฒนา 7HD Museum

View icon 44
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 07.19 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ช่อง 7HD จับมือ มิวเซียมสยาม ร่วมพัฒนา "7HD Museum" พิพิธภัณฑ์โทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่ร่วมสมัย พร้อมร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป

นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนา 7HD Museum

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการการจัดพิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ การบริการ รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรต่าง ๆ เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนที่จะให้ความรู้ทางโทรทัศน์ ซึ่งช่อง 7HD มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างยาวนาน สามารถส่งต่อองค์ความรู้นี้ไปยังประชาชนที่สนใจได้อย่างกว้างขวาง

7HD Museum จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง ที่พร้อมจะเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของวงการโทรทัศน์ไทย ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ก้าวสู่ปีที่ 57 ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

ข่าวที่เกี่ยวข้อง