เปิดลานวัดตากข้าวเปลือก ลดต้นทุน-อุบัติเหตุ

เปิดลานวัดตากข้าวเปลือก ลดต้นทุน-อุบัติเหตุ

วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 09.08 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ชาวนา อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ใช้ลานวัด นำข้าวมาตาก ลดต้นทุนจากราคาข้าวตกต่ำและลดอุบัติเหตุ แทนการตากข้าวบนถนน แนะให้หน่วยงานของรัฐมารับซื้อ แทนการถูกโรงสีกดราคา 

ใช้ลานวัดตากข้าวแทนการนำไปตากบนถนน เกษตรกรชาวนาหมู่ที่ 5 บ้านป่าหวาย ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ต่างนำข้าวเปลือกหอมมะลิ หลังจากที่เก็บเกี่ยว นำมาตาก โดยใช้ลานซีเมนต์ หน้าเมรุวัด เพื่อลดความชื้น ของข้าวหอมมะลิ  เพื่อนำไปเก็บรักษาต่อ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว และ แปรรูปเป็นข้าวสาร แทนการซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้ประกอบการ หลังจากราคาข้าว มีการปรับราคาลดลง เหลือเพียงกิโลกรัมละ 10-11 บาท  เป็นการลดต้นทุนการผลิต และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ แทนการตากบนถนน

โดนนายเฉลิม ท่านมุข  ชาวนา ระบุว่า หลังจากข้าวหอมมะลิมีราคาตกต่ำ ชาวนาส่วนใหญ่ จึงต้องแบ่งข้าวบางส่วน นำมาตากลดความชื้น เพื่อเก็บไว้แปรรูปเป็นข้าวสาร และทำเมล็ดพันธุ์ครั้งต่อไป แทนการซื้อจากผู้ประกอบการ เป็นการลดต้นทุน หลังราคาข้าวตกต่ำ จึงต้องเก็บข้าวไว้ทำเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และอยากให้รัฐบาล ช่วยดูแลในเรื่องราคาข้าวหอมมะลิ ที่มีราคาตกต่ำ ให้มีหน่วยงานของรัฐ มารับซื้อ แทนการถูกโรงสีกดราคา 

สำหรับราคาข้า ในพื้นที่ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมจังหวัด ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 10-11 บาท หรือ ตันละ 10,000-11,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และผลผลิตที่น้อยเองจากปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ชาวนาส่วนใหญ่ จึงต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว แล เก็บไว้แปรรูปสีไว้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง