ฝนฟ้าอากาศ 21 พ.ย.66

View icon 30
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 20.04 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ระยะนี้ลมหนาวยังมีกำลังปานกลาง ทำให้ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ ยังต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ติดตามกับคุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย ใน ฝนฟ้าอากาศ

มวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้แต่ละภาค จะมีอากาศเย็นช่วงเช้า ๆ และมีหมอกเกิดขึ้นได้ แต่อุณหภูมิก็จะขยับสูงขึ้น ซึ่งก็คงไม่น่าเป็นห่วงเท่าพื้นที่ภาคใต้ ที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาว ต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศหนาวเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาฯ ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ ตอนบนของภาคอากาศเย็น และมีฝนตก 30-40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ฝั่งอ่าวไทย ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากทางตอนล่างของภาค ที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน ส่วนมากจะตกที่กระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง