พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

View icon 225
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วานนี้ เวลา 18.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 226 นาย รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 21 นาย, ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 69 นาย รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 นาย

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 90 นาย รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 นาย และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 103 นาย

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนายทหาร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง