ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและกระเป๋ายาสามัญพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

View icon 95
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงเรียนบ้านห้วยเลา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 500 ผืน และกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน 200 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฯ โดยวันนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน มีผู้มารับบริการ 111 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินอาหาร มีผู้ป่วยส่งต่อ 3 คน จากนั้นลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 3 คน

สำหรับพื้นที่อำเภอนาน้อย มีประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และแจ้งความต้องการขอรับการช่วยเหลือเครื่องกันหนาว รวม 1,138 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด