วัดมหาธาตุฯ สนามหลวง พระอารามหลวงเก่าแก่คู่รัตนโกสินทร์ กับศรีมหาโพธิ์ต้นแรกจากศรีลังกา

วัดมหาธาตุฯ สนามหลวง พระอารามหลวงเก่าแก่คู่รัตนโกสินทร์ กับศรีมหาโพธิ์ต้นแรกจากศรีลังกา

View icon 228
วันที่ 22 พ.ย. 2566 | 10.56 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ชวนรู้จัก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวงเก่าแก่คู่ยุครัตนโกสินทร์ กับศรีมหาโพธิ์ต้นแรกจากศรีลังกา เตรียมสมโภชใหญ่ 338 ปี

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เตรียมสมโภชใหญ่ 338 ปี 7 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปี 2567 และเพื่อรำลึกถึงและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า) โดยเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายบุญไหว้พระขอพร ส่งสถาปัตยกรรมศิลปะวัดวัง ยุครัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนา ซึ่งภายในวัดมี สถานที่สำคัญ หลายจุดเริ่มจากประตูทางเข้าฝั่งถนนพระจันทร์สนามหลวง

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือโพลังกาที่เก่าแก่ที่สุดอายุประมาณ 205 ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ส่งคณะพระสงฆ์สมณทูตไทยออกไปสืบพระศาสนาในลังกาทวีปเป็นเวลา 5 ปี และได้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธบุรี ประเภทศรีลังกา กลับมาปลูกที่ไทยในปี 2361 ถือเป็นครั้งแรกที่นำต้นพระศรีมหาโพธิจากศรีลังกาเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์

วิหารโพธิ์ลังกา เป็นพระวิหารน้อยสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 และเคยเป็นตำหนักที่ประทับเมื่อครั้งส่งพระผนวช ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองและหลวงพ่อนาค โดยสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงกราบไหว้ทุกวันและที่นี่ยังเป็นกุฏิเก่าของพระองค์อีกด้วย

พระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท โดยปี 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ส่งเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ และทรงเททองหล่อพระบวรราชานุสาวรีย์ โดยภายในฐานบรรจุเนื้อดินซึ่งเก็บจากแผ่นดินที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เสด็จกรีธาทัพเข้ามาทั้งสิ้น 28 แห่ง

ตึกแดง หรือตึกถาวรวัตถุ หอสมุดวชิราวุธ เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของอาคารก่ออิฐถือปูนสมัยรัชกาลที่ 5

ส่วนศาสนสถานสำคัญของวัด เขตพุทธาวาส 3 แห่ง ได้แก่ พระมณฑปพระธาตุ พระอุโบสถ และพระวิหาร

พระมณฑปพระธาตุ เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคาลด 2 ชั้น ส่วนบนของเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใต้ฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมอัฐิของพระปฐมบรมมหาชนก(ต้นราชวงศ์จักรี)

พระอุโบสถ มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ ปู่ลาดด้วยศิลาหินอ่อน ภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่าพระศรีสรรเพชญ์และพระอรหันต์ 8 ทิศ คนรุ่นใหม่ๆดีก็มีพระโอสถของวัดแห่งนี้ เชื่อกันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศ

พระวิหารกราบพระประธานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ภายใน หลวงพ่อหิน เป็นพระพุทธรูปหินศิลาแลงเก่าแก่ที่สุด หนึ่งในพระประธานในพระวิหาร และยังมีแผ่นศิลาจารึกดวงชะตาพิชัยสงคราม จารึกเป็นอักษรสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานปรากฏปีที่สร้าง พ.ศ 2228 เป็นเรื่องแสดงว่าวัดมหาธาตุมีอายุ 338 ปี

สำหรับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เดิมชื่อวัดสลัก สันนิษฐานว่า แต่ก่อนวัดแห่งนี้มีภิกษุเป็นชาติฝีมือแกะสลักอยู่จำนวนมาก อาจเป็นเหตุให้ชาวบ้านเรียกว่าวัดสลัก