บรรยากาศในห้องซ้อมของนักแสดงช่อง 7HD ก่อนขึ้นเวที 7 สีคอนเสิร์ตออนทัวร์

View icon 64
วันที่ 23 พ.ย. 2566 | 22.11 น.
ชิดจอรอดู
แชร์
ชิดจอรอดู 23 พฤศจิกายน 2566

- บรรยากาศในห้องซ้อมของนักแสดงช่อง 7HD ก่อนขึ้นเวที 7 สีคอนเสิร์ตออนทัวร์

- สไมล์ ศศินา ใส่ชุดไทยถ่ายรูปรับเทศกาลลอยกระทง