ในหลวง มีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทย

View icon 144
วันที่ 25 พ.ย. 2566 | 17.09 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทย ที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมการประชุม ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง