ลอยกระทงดิจิทัล คลองโอ่งอ่าง ปีแรก

View icon 380
วันที่ 26 พ.ย. 2566 | 20.07 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ในกรุงเทพมหานคร ปีนี้ เน้นทั้งมาตรการดูแลความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะเปิดให้ลอยกระทงดิจิทัลเสมือนจริง ปีแรก ที่คลองโอ่งอ่าง

งานลอยกระทง คลองโอ่งอ่าง เป็น 1 ในไฮไลต์พื้นที่หลักของการจัดงานประเพณีลอยกระทง แสง สุข แห่งสายน้ำ เน้นลอยกระทงรักษ์โลกแบบใหม่ ผ่านโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่กลางคลองโอ่งอ่าง เป็นการลอยกระทงดิจิทัลเสมือนจริง ท่ามกลางบรรยากาศสถานที่จริง และสายน้ำในคลองโอ่งอ่าง 

ลอยกระทงปีนี้ กรุงเทพมหานคร จัดใหญ่งานลอยกระทง บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี, คลองโอ่งอ่าง และเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 34 แห่ง ให้ลอยกระทงได้

ทุกสถานที่ที่เปิดให้ลอยกระทง กรุงเทพมหานคร ตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมปริมาณคนในแต่ละพื้นที่ ไม่ให้หนาแน่นเกินไป มีทางเข้าออกชัดเจน มีการบูรณาการกับตำรวจ สน.ท้องที่ จัดเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัย ตรวจโป๊ะ ท่าเรือ ป้องกันอุบัติเหตุ และอัคคีภัย พร้อมกวดขันห้ามขาย ห้ามเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย และขอให้ใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง เพื่อช่วยกันลดขยะในแม่น้ำลำคลอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง