Green Report : ไอเดีย กระทงฟางข้าว รักษ์โลก-สืบสานประเพณี

View icon 59
วันที่ 27 พ.ย. 2566 | 12.53 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ชวนคุณผู้ชมร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไปพร้อม ๆ กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการลอยกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้ วันนี้มีไอเดีย "กระทงจากฟางข้าว" มาแนะนำ

มากันที่วัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน กำลังเร่งทำกระทง ให้ทันขายคืนนี้ เพื่อนำรายได้เข้าวัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มาถ่ายทอดการทำกระดาษ ดอกไม้จากฟางข้าว และกลุ่มแม่บ้านได้ต่อยอด นำฟางข้าวมาทำเป็นทุ่นลอย ฐานกระทง ประดับด้วยวัสดุจากฟางข้าวทั้งหมด

ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนัก เป็นอีกตัวอย่างการนำวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตรมาใช้ แทนที่จะเผาก่อมลพิษ และเมื่อลอยกระทงเสร็จแล้ว เก็บรวบรวมขึ้นมาหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินได้ เช่นเดียวกับกระทงจากต้นกล้วย หรือพืชผักสวนครัว

หรือปีนี้ใครจะลอยกระทง จากขนมปัง หรือโคนไอศกรีม ก็ย่อยสลายใน 1-3 วัน แต่ถ้าให้ดีกระทงน้ำแข็ง ย่อยสลายได้ชัวร์

กระแสลอยกระทงรักษ์โลก รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้กระทงโฟม แม้จะลดลงแต่ก็ยังพบอยู่ รวมถึงการลอยกระทงในทะเล ที่พบปักเข็มปักตะปู เลี่ยงได้ก็เลี่ยง ร่วมด้วยช่วยกัน
 
เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง