Green Report : เตรียมออก พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ รับมือวิกฤตมลพิษ

View icon 65
วันที่ 28 พ.ย. 2566 | 12.53 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ ตามความคืบหน้า พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ที่พูดถึงและรอกันมานาน ล่าสุดเตรียมนำข้อเสนอที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ติดตามกัน

เข้าฤดูกาลก็เตือนกันตั้งแต่เริ่มกับฝุ่น PM2.5 และที่น่ากังวล คือ ผลพวงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่คาดว่าจะทำให้ทั้งไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง มีความรุนแรงมากขึ้น

หนึ่งในแนวทางที่จะแก้ปัญหา คือ ความคาดหวังจากพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่ล่าสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเสนอร่างต่อคณะรัฐมนตรี หลังจากที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ตั้งคณะทำงานยกร่างขึ้น

ใจความสำคัญมี 9 หมวด 104 มาตรา ตั้งแต่การบริหารจัดการ การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาด และบทลงโทษ

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ผู้ที่ผลักดันฉบับประชาชน มองว่า แม้ พ.ร.บ.ฉบับรัฐบาล จะดึงบางส่วนจากภาคประชาชนไป แต่กลับลดทอนความเข้มข้นลง ทั้งกรณีกองทุนอากาศสะอาด หรือการตั้งองค์กรอากาศสะอาด

เบื้องต้น ทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ไม่ปัดตกฉบับประชาชน และนำเข้าสู่การพิจารณาด้วย

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง