ชาวนาเฮ ได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท จ.บึงกาฬ

View icon 198
วันที่ 29 พ.ย. 2566 | 05.23 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ชาวนาในจังหวัดบึงกาฬ ต่างดีใจหลังรัฐบาลให้การช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 โดยนำสมุดบัญชีเงินฝากไปปรับเงิน และทำธุรกรรมทางการเงิน

ชาวนาเฮ ได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท จ.บึงกาฬ
หลังจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือ ไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/2567 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

สำหรับบรรยากาศที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบึงกาฬ มีชาวนาเดินทางไปปรับสมุดบัญชีเงินฝาก และทำธุรกรรมทางการเงิน อย่างต่อเนื่อง

นายศศิพงษ์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า การจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้โอนเงินเข้าบัญชีชาวนาจำนวนกว่า 3,400 คน เป็นเงินจำนวนกว่า 31 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยชาวนาสามารถตรวจสอบวงเงินเข้าบัญชีได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา

วันแรกจ่ายเงินเข้าบัญชี ให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท
และที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีหลายคนที่เกี่ยวข้อง เปิดการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิตปลูก 2566/2567 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นวันแรก โดยจะใช้เวลา 5 วัน เพื่อนำเงินส่งตรงไปถึงประชาชนใน 77 จังหวัด และให้ช่วยกันตรวจสอบว่าภายใน 5 วันนี้เงินเข้าในบัญชีแล้วหรือไม่

โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานเปิดงานวันนี้ ยืนยันในอนาคตพยายามเปลี่ยนแปลงในการดูแลชาวนา ด้วยการปรับเปลี่ยน วิธีการผลิต ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ทำให้ชาวนาได้สิ่งต่าง ๆ ครบถ้วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง