ใกล้หมดเขตแล้ว! ฝึกงานญี่ปุ่นปี 67 เช็กคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์ รายได้รวม 1.4 ล้านบาท

ใกล้หมดเขตแล้ว! ฝึกงานญี่ปุ่นปี 67 เช็กคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์ รายได้รวม 1.4 ล้านบาท

View icon 54
วันที่ 29 พ.ย. 2566 | 10.15 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
โอกาสดีแรงงานไทย! "กรมการจัดหางาน" เปิดรับสมัครฝึกงานประเทศญี่ปุ่นปี 67 มีเบี้ยเลี้ยง ที่พักฟรีตลอด 3 ปี รายได้รวม 1.4 ล้านบาท หมดเขต 8 ธ.ค.66 นี้

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัคร ผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 1 สมัครทางออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 8 ธันวาคม 2566 ฝึกครบ 3 ปี รายได้รวม 1.4 ล้านบาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
-รับสมัครเพศชาย อายุ 18-30 ปี
-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
-ไม่มีประวัติอาชญากรรม
-ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น เป็นต้น

ตำแหน่งงาน
-ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อแบบ งานกลึงโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ งานก่อสร้างแบบหล่อ งานก่อสร้างโครงเหล็ก งานเดินท่อ เป็นต้น

ระยะเวลาฝึกงาน
-ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานฯ สูงสุด 3 ปี (36 เดือน)

วันที่เปิดรับสมัคร
-ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2566

สวัสดิการ
-ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี
-ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,040 บาท
-ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี
-เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา
-เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 142,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน เปิดรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th โดยการสอบคัดเลือก จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพ สอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

กรมการจัดหางาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน หรือ เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และ Facebook : IMthailand

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1506 กด 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง