ปัดเศษสตางค์ เอาเปรียบลูกค้า เจอโทษปรับ

ปัดเศษสตางค์ เอาเปรียบลูกค้า เจอโทษปรับ

View icon 43
วันที่ 29 พ.ย. 2566 | 15.17 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“กรมการค้าภายใน” เอาจริง ปัดเศษสตางค์ เอาเปรียบลูกค้า เจอโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ มีร้านค้าคิดราคาค่าอาหาร แบบปัดเศษสตางค์เป็นจำนวนเต็มบาท ไม่ทอนเงินให้ลูกค้า ล่าสุด (29พ.ย.66) นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ทางร้านมีการปัดเศษสตางค์ขึ้น จาก 0.12 บาท เป็นจำนวนเต็มบาทจริง อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 28 มีโทษเปรียบเทียบปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

ทั้งนี้ “กรมการค้าภายใน” ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยไม่ปัดเศษเงิน และ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบโดยทันที และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ กรณีฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง