องคมนตรี ไปติดตามพื้นที่รับประโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมวิถีชุมชน จังหวัดแพร่

View icon 112
วันที่ 29 พ.ย. 2566 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางไปยังแปลงเกี่ยวข้าวของเกษตรกร บริเวณพื้นที่รับประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โอกาสนี้ มอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน ขาวดอกมะลิ 105 แก่ตัวแทนเกษตรกร และร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรตำบลสวนเขื่อน ร่วมเกี่ยวข้าวเหนียวพันธุ์หอมทอง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ ในปี 2525 เพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอสอง และอำเภอเมือง ในปี 2561 สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการเปิดหัวงานในระยะแรก ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น และทำนบ ปัจจุบันมีความคืบหน้า ร้อยละ 84 เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 8.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในตอนบ่าย ไปสักการะพระธาตุช่อแฮ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีขาล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ทางวัดมีการจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน และโรงเรียนในตำบลป่าแดง จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การประดิษฐ์โคม, ตุง และกรวยดอกไม้

จากนั้น เดินทางไปวัดนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน เยี่ยมชมชุมชนบ้านนาคูหา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดฯ ที่ทางวัด ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติ มีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่ และสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านกลางทุ่งนา สุดปลายของสะพานไม้ไผ่ เป็นสวนผสม ปลูกพืชหลากหลายชนิด ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก

ข่าวอื่นในหมวด