จีน ซ้อมรบบริเวณพื้นที่ชายแดนเมียนมา

View icon 34
วันที่ 30 พ.ย. 2566 | 04.26 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - จีน ซ้อมรบบริเวณพื้นที่ชายแดนเมียนมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง